Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

व्यास नगरपालिकामा भुकम्पिय सुरक्षाका लागि सहकार्य गर्न NSET सँग सम्झौता(राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यन्वयनलाई अझ मजवुत बनाईने)