"विविधतायुक्त एकताको समुन्नत गाँउशहर, उज्यालो हराभरा समृद्द हाम्रो व्यास नगर"                                                                 "भुकम्प प्रतिरोधि संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाऔं"

व्यास न.पा स्वास्थ्य शाखा द्वारा आयोजित परिवार नियोजन सुदृधिकरणका लागि DMT-TOOLS, MEC, WHEEL प्रयोग बाट सेवाप्रादायकहरुका लागि २ दिने Follow-up तालिम !!