"विविधतायुक्त एकताको समुन्नत गाँउशहर, उज्यालो हराभरा समृद्द हाम्रो व्यास नगर"                                                                 "भुकम्प प्रतिरोधि संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाऔं"

फोटो ग्यालरी

पुरस्कार ग्रहण गर्दै श्री  भाग्यसाली ढुगाना 

पुरस्कार ग्रहण गर्दै  अ.न.मि श्री   उषा हड़्खले

Pages