"विविधतायुक्त एकताको समुन्नत गाँउशहर, उज्यालो हराभरा समृद्द हाम्रो व्यास नगर"                                                                 "भुकम्प प्रतिरोधि संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाऔं"

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना

एकिकृत पर्यटन गुरुयोजना निर्माण सम्बन्धी आसय पत्र माग सुचना

एकिकृत शहरी विकास योजनाको सुचना र ई.अो.आइ. डकुमेन्ट

बस पार्क र पिच मर्मत र रिग्राभेल सम्बन्धी सुचना

व्यास नगरपालिकको Multi-purpose Building को इ-टेन्डर समन्धी सूचना

व्यास नगरपालिकको Multi-purpose Building को इ-टेन्डर समन्धी सूचना

Pages