FAQs Complain Problems

त्री.वि शिक्षण अस्पतालमा अध्ययनरत छात्र/छात्र, व्यास नगरपालिका अन्तरगतका स्वास्थ्य संस्था हरु संकलीत विवरण प्रतिवेदन नगरप्रमुख समक्ष पेश गर्नुहुदै ।