FAQs Complain Problems

समाचार

नवौ नगरपरिषदको निमन्त्रणा

यस नगरपालिकाको नवौ नगरपरिषदबाट पारित आ.व ०७३-०७४ को निति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिकिकरण गर्ने कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिने भएको हुदा यहाको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ.

मिति:२०७२-०९-२३ गते
स्थान : जि.वि.स. सभाहल ,दमौली, तनहुँ
समय: दिनको ११.०० बजे