"विविधतायुक्त एकताको समुन्नत गाँउशहर, उज्यालो हराभरा समृद्द हाम्रो व्यास नगर"                                                                 "भुकम्प प्रतिरोधि संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाऔं"

Australian Aids द्वारा आयोजित Volunteer सम्बन्धी कार्यक्रममा व्यास नगर प्रमुख ज्यू, वरिष्ठ आ.ले.प र सुचना प्रविधि अधीकृत!!