FAQs Complain Problems

समाचार

नगर सभा सदस्य

Read More

Brief Introduction

Vyas, popularly known as Damauli[citation needed], is a Municipality and the district headquarter of Tanahun District in Gandaki Province   of Nepal   is a municipality and headquarters of Tanahun District in the Gandaki Zone of central Nepal. The municipality was established by merging the former Village development committee Damauli (previoulsy district headquarter of Tanahun) with several of its neighbors,[when?] the most recent merger being the one with Pokhari Bhanjyang in 2014. It lies on the bank of Madi River. At the time of the 2011 Nepal census it had a population of 70,335 people living in 18,339 individual households.[2] It is said that Sage Vyasadeva was born in Damauli.[3]

Pages

Official

नगर प्रमुख
mayor@vyasmun.gov.np
९८५६०६११६२
उप– प्रमुख
indiradarai60@gmail.com
९८५६०६११६३
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
vyasmunicipality@gmail.com
9856002111
सूचना अधिकारी
kkgc517@hotmail.com
९८५६०६०५१७\०६५५६४१६९

Services

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानि
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता चलानि शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- व्यास नगरपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

-तोकआदेश भई आएका निवेदन/सिफारिस

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/पंञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- व्यास नगरपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क - ३५ दिन भित्र(३५ दिन पछाडि रु ५० जरिवाना लाग्नेछ )
आवश्यक कागजातहरुः-

-सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता/जन्मदर्ता(तिन पुस्ते विवरण सहित)

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/पंञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- व्यास नगरपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क - ३५ दिन भित्र(३५ दिन पछाडि रु ५० जरिवाना लाग्नेछ )
आवश्यक कागजातहरुः-

-अदालतको मिलापत्र वा फैसला(तिनपुस्ते नाम सहित)/सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको छाँयाकपि  

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिवपंञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- व्यास नगरपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क - ३५ दिन भित्र(३५ दिन पछाडि रु ५० जरिवाना लाग्नेछ )
आवश्यक कागजातहरुः-

-बँसाईसराई गरि जाने समपुर्ण व्यक्तिको नागरिकता/जन्म दर्ता

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ७ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/पंञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- व्यास नगरपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क - ३५ दिन भित्र(३५ दिन पछाडि रु ५० जरिवाना लाग्नेछ )
आवश्यक कागजातहरुः-

-सुचकको नागरिकत/मृतकको नगरिकता

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ५ मितेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/पंञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- व्यास नगरपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क - ३५ दिन भित्र(३५ दिन पछाडि रु ५० जरिवाना लाग्नेछ )
आवश्यक कागजातहरुः-

-माता/पिताको नागरिकता

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- २० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन
सेवा दिने कार्यालयः- व्यास न.पा/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

- निवेदन पेश गरि तोकआदेश अनुरुप

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- कार्य अनुरुप
जिम्मेवार अधिकारीः- व्यास नगरपालिका
सेवा दिने कार्यालयः- व्यास नगरपालिका कार्यालय तथा न.पा अन्तरगतका वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

नियमानुसार(नियमानुसार सम्सोधन हुन सक्ने)

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्बन्धित टोलका व्यक्तिहरुको निवदनको साथ सम्बन्धित वडाको सिफारिस

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सुचना अधीकारी
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा कार्यालय, वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिसको प्रकृति हेरि ३०५ देखि ४०५ सम्म
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सिफारिसको प्रकृति हेरि आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने

Pages

जानकारी